Back to All Events

Hen Galan

  • Penarth Pier Pavilion Penarth CF64 3AU (map)

Parry & Glynn marked Hen Galan, the old Celtic New Year in Penarth with a Mari Lwyd event at Penarth Pavilion.

The celebrations started at Penarth Clifftop and began with rolling the head of the giant Bendigeidfran down the hill to the beach and up to the Pier Pavilion, with the Mari Lwyd calling in to cafes and restaurants along the seafront.  A wooden frame representing the Door of Sorrows was carried with the procession and cut with a saw by artist Ivor Davies beneath the headland.

Mari Lwyd is an old Welsh custom in which a party carrying a horse skull on a pole covered in a white cloth make their way from door to door singing, searching for hospitality. Penarth’s Mari Lwyd season began this winter on December 20th at Ysgol Pen-y-Garth’s PTA carol service in Penarth and ended with this event.

The Mabinogion stories tell of the Welsh giant Bendigeidfran, ‘the Blessed Brân’, whose head was taken after his death and buried in London. We marked Bendigeidfran’s significance by rolling his head down hill towards London.

This year’s Hen Galan celebration in Penarth was in association with Teulu Pen-y-Garth and the Coleridge in Wales Festival. 

Bendigeidfran's head has since moved on to Lampeter. On 31st January, the eve of Imbolc, it was rolled down the motte at Castell Steffan to join ‘Layers in the Landscape’, an exhibition at University of Wales Trinity St David's Lampeter. The show includes interdisciplinary 'deep mapping' work in response to the lost landscapes of Cardigan Bay and marks Wales' Year of Legends 2017/Year of the Sea 2018.

Blog Post by Erin Kavanagh
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/42675194
http://www.penarthtimes.co.uk/news/15863852.Town_marks_old_Welsh_new_year_with_traditional____head_rolling___/
https://vimeo.com/255639021  Short film: ‘Penrolio Castell Steffan’ by Dr Kyle Erickson, University of Wales Trinity St David's.

Mae Parry & Glynn wedi nodi’r Hen Galan, sef diwrnod cyntaf y flwyddyn yn hanesyddol, ym Mhenarth ddydd Sadwrn 13 Ionawr, gyda’r Fari Lwyd ym Mhafiliwn Pier Penarth.

Dechreuodd y dathliadau’n dechrau wrth barc y Clifftops a roedden nhw'n cychwyn drwy rolio pen y cawr Bendigeidfran i lawr y rhiw tua’r traeth ac i fyny i Bafilwn y Pier, gyda'r Fari Lwyd yn galw mewn i gaffis a bwytai ar hyd glan y môr.  Roedd ffrâm bren sy'n cynrychioli Drws Dristiau wedi cael ei gario gyda'r orymdaith a'i dorri gan yr artist Ifor Davies o dan y clogwyni.

Hen arfer Gymreig yw’r Fari Lwyd, ble mae criw o bobl sy’n cario penglog ceffyl ar bolyn wedi’i orchuddio gan liain gwyn yn mynd o ddrws i ddrws yn canu ac yn chwilio am groeso. Cychwynnodd tymor y Fari Lwyd ym Mhenarth y gaeaf hwn ar 20 Rhagfyr yng ngwasanaeth carolau Ysgol Pen-y-Garth, a wedi dod i ben ar y 13fed o Ionawr.

Mae hanesion y Mabinogi yn sôn am y cawr Bendigeidfran – neu Brân Fendigaid – a orchmynnodd i’w ben gael ei gludo ar ôl ei farwolaeth a’i gladdu yn y Gwynfryn yn Llundain. Fe wnaethom nodi arwyddocâd Bendigeidfran drwy rolio ei ben i lawr y rhiw tua Llundain.

Trefnwyd y dathliad Hen Galan Penarth eleni gan yr artistiaid Parry& Glynn mewn cydweithrediad â Theulu Pen-y-Garth a Gŵyl Coleridge yng Nghymru.

Mae pen Bendigeidfran wedi symud ymlaen i Lanbedr Pont Steffan. Ar 31 Ionawr,  noson cyn Imbolc (dathliad Celtaidd dechrau'r gwanwyn), cafodd ei rolio i lawr y motte Castell Steffan i ymuno â 'Haenau yn y Tirlun', arddangosfa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, ar 31 Ionawr. Mae'r sioe yn cynnwys gwaith rhyngddisgyblaethol 'mapio dwfn' mewn ymateb i dirweddau coll Bae Ceredigion ac mae'n nodi Blwyddyn y Chwedlon 2017 / Blwyddyn y Môr Cymru 2018.

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/42675194
http://www.penarthtimes.co.uk/news/15863852.Town_marks_old_Welsh_new_year_with_traditional____head_rolling___/
https://vimeo.com/255639021
Ffilm byr: ‘Penrolio Castell Steffan’ gan Dr Kyle Erickson, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  
 #Penarth

Earlier Event: May 19
In Their Footsteps
Later Event: February 19
Tunnel Under the Venn Diagram